Основни Цени
ЦЕНА ЗА ХАМАЛИ
ЦЕНА ЗА ТРАНСПОРТ

Предлагаме цени според сложността на изпълнение на задачата и обема работа. Критериите които биха могли да рефлектират върху цената на услугата ни са:
Часовото време за което ще са ангажирани хамалите.
Тежестта на мебелите и другите предмети които ще преместваме.
Наличието на асансьор или стълби и колко на брой са етажите.
Дали желаете наш транспорт.
Свържете се с нас, ние ще изпратим човек за оглед.
Огледът е безплатен и абсолютно неангажиращ.
След това ще Ви дадем оферта съобразена с желанията и възможностите Ви.
Минималната ангажираност за хамалите и транспорта е 2 часа.

Цени за минимума-до 2ч:
2-ма хамали-около 80лв
Когато времетраенето е повече от 2 часа, цената се таксува на час:
15-18лв/ч за 1 хамал, зависи каква задача ще им поставите.

В София:за минимума – до 2 часа: около 50 лв.
Когато ангажираноста е повече от 2 ч, цена на час около 25 лв/ч
Цена извън София -таксува се на км.
Която се сформира по следния начин: 0,90 ст до 1 лв/км.